Staat zoutbeperking nu ter discussie?

Opinie
Willem Jan W. Bos
Gerjan J. Navis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D786
Abstract

In een recente meta-analyse werd de volgende vraag onderzocht: verschilt de relatie tussen zoutinname en bloeddruk en het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte tussen mensen met en zonder hypertensie?1 De publicatie van de resultaten leidde tot gevarieerde koppen in de internationale media: ‘Te weinig zout verhoogt kans op hart- en vaatziekten’, ‘Take low-salt advice with a grain of you know what’, ‘Global study finds “Salt in moderation” is key to health’, ‘Salt restriction only beneficial in hypertension?’ en ‘Urinary sodium excretion study attracts controversy’.2

Een studie die resulteert in zo veel discussie in de media verdient nadere beschouwing. De belangrijkste conclusie is dat zoutbeperking zinvol is bij patiënten met hypertensie en dat de therapeutische breedte van zoutbeperking niet onbeperkt is. Maar wat zijn de consequenties hiervan voor de Nederlandse praktijk?

De studie

Een U-vormig verband tussen de urine-natriumexcretie en cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is eerder beschreven. Zowel…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwegein.

Dr. W.J.W. Bos, internist-nefroloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Nefrologie, Groningen.

Prof.dr. G.J. Navis, internist-nefroloog.

Contact dr. W.J.W. Bos (w.bos@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Willem Jan W. Bos ICMJE-formulier
Gerjan J. Navis ICMJE-formulier
Veel én weinig zout hebben effect op hart-vaatziekten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Mooi dat er nu (eindelijk) aandacht besteed wordt aan zoutconsumptie in relatie tot gezondheid. Maar dit artikel roept bij mij meer vragen op dan het beantwoordt. De onderzoeksvraag "verschilt de relatie tussen zoutinname en bloeddruk en het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte tussen mensen met en zonder hypertensie?" is vreemd: mensen zullen niet ZOUT (NaCl) in pure vorm toegediend gekregen hebben. Kan de achterliggende oorzaak van alle ellende niet ook VOEDING gerelateerd zijn, de veelal ongezonde (fabrieks)voeding waar veel zout aan is toegevoegd? Daarbij: geraffineerd keukenzout is anders dan het veel natuurlijkere ongeraffineerde zeezout. Voorts schrijft u "Ongeveer 1 miljoen Nederlanders gebruiken een ACE-remmer of angiotensine II-antagonist. Het genoemde effect van zoutbeperking is daarom uiterst relevant." Is het niet diep triest dat zoveel mensen een 'medicijn' slikken zonder de OORZAAK te behandelen? Een oorzaak die veel verder gaat dan zoutrestrictie alleen? U vervolgt met "In Nederland ligt de gemiddelde zoutinname 3 à 5 g hoger dan de door het Voedingscentrum geadviseerde 6 g/dag." So what? Waar is die 6 gram van het VC op gebaseerd? Op dezelfde onzinnige onderzoeken die 'bewijzen' dat margarine gezonder is dan roomboter? En wat moet ik met dit advies: "Wij stellen daarom voor om bij het opstellen van individuele leefstijladviezen voor patiënten met hypertensie, vooral bij risicogroepen zoals patiënten met nierschade of diabetes mellitus, te overwegen de natriumexcretie in 24-uursurine te bepalen als aanvulling op een voedingsanamnese."?? "Leefstijadviezen", "voedingsanamnese" - zaken waar MEDICIJNstudenten NIET voor zijn opgeleid en helaas nog steeds NIET voor wórden opgeleid, wat kan zo'n advies voor waarde hebben? Hoe kan een'medicijnman cq -vrouw' bepalen wat een gezondere voeding voor een patiënt zou zijn, zonder de benodigde (basis)kennis? Waarom zijn er nog zoveel diabetes type 2 patiënten terwijl al lang bekend is dat 75% met andere voeding (en nee, helemaal geen bijzonder 'dieet') er van kan genezen? Waarom hebben artsen dat niet verteld? Of wisten (en weten) ze dat niet? Voedings- en 'zoutrestrictie ja/nee' adviezen van een daarin niet onderlegd persoon zijn zinloos, het lezen van dit artikel draagt m.i. onvoldoende bij aan het op peil brengen van die oh zo benodigde kennis. Want alles begint met voeding (en leefstijl) en voorkomen is beter dan genezen zou het uitgangspunt moeten zijn. NTvG, schrijf dáár eens over. Praat eens met mensen die zich er écht in verdiept hebben, kijk welke resultaten ze behalen and spread the word!