Zoutbeperking bij hartfalen

Waar blijft de onderbouwing?
Commentaar
15-07-2019
G.J. (Gerjan) Navis

Elders in het NTvG wordt de zin van het zoutloos dieet bij patiënten met hartfalen besproken.1 Het besproken overzichtsartikel van Mahtani et al. illustreert maar weer eens hoe pover het gesteld is met de onderbouwing van voedingsinterventies in de geneeskunde, zelfs voor de ‘klassieker’ zoutbeperking.

Toch is zoutbeperking – al dan niet met verwijzing naar de magere onderbouwing – opgenomen in de meeste richtlijnen voor hartfalen.2 Onderzoek naar het effect van zoutbeperking laat niet meer zien dan een tendens tot symptoomverlichting bij ambulante patiënten. Het ontbreken van deugdelijke interventiestudies staat in schril contrast tot de bijdrage van overmatige zoutconsumptie aan de totale en cardiovasculaire ziektelast, die de afgelopen 25 jaar zelfs is toegenomen.3 Wat moeten we met deze discrepanties? Het korte antwoord is: betere studies doen.

Er zijn gecontroleerde studies gaande, waarvan de SODIUM-HF studie (NCT02012179) 1000 patiënten met chronisch hartfalen includeert om harde uitkomsten te kunnen evalueren. Goed onderbouwde interventies zijn belangrijk; het ontbreken van onderbouwing is voor professionals een begrijpelijke rem op het inzetten van voeding en leefstijl bij de behandeling voor chronische ziekte, ongeacht de richtlijnen. De scheefgroei in onderbouwing ten faveure van farmacologische interventies (door het ontbreken van een simpel privaat verdienmodel voor ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing