Sportmedische advisering bij chronische ziekten.

Media
F.J.G. Backx
H. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:469

Sportmedische advisering bij chronische ziekten. Onder redactie van F.J.G.Backx. (NISGZ publikatie nr. 28.) 124 bl., fig., tabellen. Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ), Oosterbeek 1988. Prijs: ingen. ƒ 30,- (over te maken op girorekening 234593 van het NISGZ te Oosterbeek o.v.v. titel en nummer).

In de opleiding tot basisarts wordt nauwelijks…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties