Sportmedische advisering bij sport in het buitenland.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:276

Sportmedische advisering (deel 10) bij sport in het buitenland. Onder redactie van F.J.G.Backx. (NISGZ publicatie nr. 26.) 104 bl., fig., tabellen. Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg, Oosterbeek 1987. Prijs: ingen. ƒ  30,- (over te maken op girorekening 234593 van het NISGZ te Oosterbeek o.v.v. titel en nummer).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties