Osteoporose, oefenen en sport.

Media
F.J.G. Backx
S.A. Duursma
J.H.M. Lockefeer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1852

Osteoporose, oefenen en sport. Onder redactie van F.J.G.Backx en S.A.Duursma. (Chronische aandoeningen en sport, deel 1; NISGZ publikatie nr. 33.) 53 bl., fig., tabel. Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ), Oosterbeek 1989. ISBN 90-71001-18-0. Prijs: ingen. ƒ 17,50 (over te maken op girorekening 234593 van het NISGZ te Oosterbeek o.v.v. titel…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties