Spierzwakte als uiting van primaire hyperparathyreoïdie: het opereren waard?

Klinische praktijk
J. van de Wetering
J.C.M. van der Vijver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2-2

Dames en Heren,

Primaire hyperparathyreoïdie als oorzaak van hypercalciëmie wordt steeds vaker gediagnostiseerd. In ons ziekenhuis werd de laatste 5 jaar 48 maal de diagnose ‘primaire hyperparathyreoïdie’ gesteld, hetgeen 23 keer tot een operatie leidde.

Hyperparathyreoïdie hoeft lang niet altijd met klinische verschijnselen gepaard te gaan.1-3 Wanneer dit wel het geval is, zal een bijschildklierexploratie worden verricht. Veelal gaat het dan om patiënten met klachten van nierstenen, nefrocalcinose, botaantasting (ostitis fibrosa cystica) of om patiënten die een hypercalciëmische crisis hebben doorgemaakt.

Spierzwakte wordt veel minder frequent onderkend als symptoom van primaire hyperparathyreoïdie. Ook deze uitingsvorm van primaire hyperparathyreoïdie is een goede indicatie voor een operatie, hetgeen geïllustreerd zal worden aan de hand van twee ziektegeschiedenissen.

Bij patiënt A, een 75-jarige vrouw, was negen jaar tevoren, in 1978, de diagnose ‘primaire hyperparathyreoïdie’ gesteld (calciumgehalte destijds 3,3 mmoll bij een albumineconcentratie van 38 gl). Zij had toen geen klachten en voelde…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, afd. Interne Geneeskunde, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag.

J.van de Wetering, assistent-geneeskundige; dr.J.C.M.van der Vijver, internist.

Contact J.van de Wetering

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties