Specialisatie versus generalisme in de pathologie

Ter discussie
07-05-2019
Paul van der Valk

In vroeger jaren – nog niet eens zo heel lang geleden – werd de student die met succes zijn artsexamen had afgerond ‘bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskunde in haar volle breedte’. Met de explosieve toename van geneeskundige kennis is duidelijk geworden dat het simpelweg onmogelijk is om de gehele geneeskunde te beheersen. Wij hopen allemaal dat onze nieuwe, jonge collega’s hun grenzen kennen en zich alleen bezighouden met dat deel van het vak waarin ze thuis zijn.

Specialization versus generalization in pathology

As medical knowledge increases and deepens, there is a tendency to specialize. This is especially visible in the larger specialties such as internal medicine and surgery, but it also occurs in smaller fields such as dermatology. The situation is a little different in pathology as there are many more (sub)specializations which causes special problems. Advantages of specialization are, amongst others, increased knowledge and better communication with clinical colleagues. In this paper, the disadvantages – losing sight of the bigger picture, tunnel vision and having problems finding new pathologists who have all the proper qualifications – are weighed against the advantages. Although specialization is probably inevitable, there will still be a need for a generalist, especially when it comes to medical education and filling in when a specialist colleague leaves.

Conflict of interest and financial support: none declared.