Sociaal-economische verschillen in sterfte naar doodsoorzaak*

Eerste Nederlandse gegevens
Onderzoek
29-10-2014
Ivana Kulhánová, Rasmus Hoffmann, Terje A. Eikemo, Gwenn Menvielle en Johan P. Mackenbach
Aanvaard op 17-09-2014.
Gepubliceerd op 29-10-2014.
In print verschenen in week 45 2014.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8188