Sociaal-economische verschillen en roken

Sterke verbanden met implicaties voor tabaksbeleid
Stand van zaken
06-04-2017
Anton E. Kunst

Leerpunten

  • Uit recente studies blijkt dat tabakscontrolebeleid ook bij groepen met een lagere sociaal-economische status effectief kan zijn.
  • Om verhoging van de tabaksaccijns effectief te laten zijn is het belangrijk dat de hulp bij stoppen met roken beter toegankelijk wordt.
  • Mediacampagnes en andere vormen van informatievoorziening over roken moeten goed afgestemd worden op laagopgeleide groepen.
  • Er is steeds meer ervaring met samengestelde interventies ter preventie van roken, die zich niet alleen richten op de roker, maar ook op zijn of haar omgeving.
  • De raakvlakken tussen de zorg en andere beleidsterreinen kunnen actief benut worden, bijvoorbeeld door hulp bij het stoppen met roken te combineren met maatschappelijke hulp.
  • Bij de invoering van structurele maatregelen tegen tabaksgebruik is nauwgezette monitoring gewenst om onvoorziene reacties van kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties tijdig te herkennen.