Sneller doorplaatsen naar een vervolgvoorziening

Opinie
G.J.E. Rinkel
J.M.A. Visser-Meily
H.J. Speelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2426-8
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2438.

Veel oudere patiënten die in een ziekenhuis worden opgenomen kunnen nadat de behandeling is afgerond niet zonder meer terug naar huis. Vaak is professionele thuiszorg nodig of een al dan niet tijdelijke opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Als dergelijke zorg nodig is, moet vaak worden gewacht totdat deze zorg kan worden geboden, waardoor patiënten langer dan nodig blijven opgenomen.

In dit nummer van het Tijdschrift beschrijven De Bey et al. de resultaten van een inventariserend onderzoek naar het ontslagtraject vanuit een afdeling Geriatrie.1 De getallen bevestigen de indruk dat wachttijden voor vervolgvoorzieningen lang zijn. De gemiddelde wachtduur was 9 dagen, met een uitschieter voor wachtduur voor opname in een somatisch verpleeghuis van 42 dagen. Belangrijk knelpunt was de indicatiestelling door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). De reistijd van de aanvraagformulieren langs diverse bureaus tot aan de plaats van bestemming (RIO) was…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neurologie, Huispost G03.223, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.prof.dr.G.J.E.Rinkel, neuroloog.

Revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Mw.J.M.A.Visser-Meily, revalidatiearts.

Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug, Driebergen.

Hr.H.J.Speelman, verpleeghuisarts.

Contact hr.prof.dr.G.J.E.Rinkel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties