Slikken en stikken?

Respiratoire gevolgen van chloor en koolwaterstoffen
Klinische les
02-09-2019
Nils L.M. van de Ven en Tom D. van Mierlo

Dames en Heren,

Inname of inademing van schoonmaakmiddelen door kinderen is een veelvoorkomende reden voor consultatie van een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Hoewel de incidentie is gedaald, onder meer dankzij kindveilige verpakkingen, zien de huisarts, SEH-arts en kinderarts toch met enige regelmaat nog patiënten die aan schadelijke stoffen zijn blootgesteld. In deze klinische les beschrijven wij twee patiënten die als gevolg daarvan respiratoire problemen kregen.

Aanvaard op 20-03-2019.
Gepubliceerd op 02-09-2019.
In print verschenen in week 36 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3763