Slikken en stikken?

Respiratoire gevolgen van chloor en koolwaterstoffen
Klinische les
02-09-2019
Nils L.M. van de Ven en Tom D. van Mierlo

Dames en Heren,

Inname of inademing van schoonmaakmiddelen door kinderen is een veelvoorkomende reden voor consultatie van een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Hoewel de incidentie is gedaald, onder meer dankzij kindveilige verpakkingen, zien de huisarts, SEH-arts en kinderarts toch met enige regelmaat nog patiënten die aan schadelijke stoffen zijn blootgesteld. In deze klinische les beschrijven wij twee patiënten die als gevolg daarvan respiratoire problemen kregen.

Swallowing and suffocating: respiratory consequences of chlorine and hydrocarbons

Several toxic substances, inhaled or swallowed, can cause similar respiratory symptoms. We present two young patients with respiratory symptoms, one after inhaling chlorine gas and the other after ingesting lamp oil. Pathophysiology and clinical effects of these two substances differ. No specific antidotes exist for most toxic substances. Inhalation of respiratory irritants, such as chlorine gas, can lead to wheezing or bronchial obstruction, which can generally be handled by the family physician. In mild cases, administration of a bronchodilator is sufficient. Hydrocarbons such as lamp oil, however, can cause severe respiratory problems which develop over days, even when only small amounts are ingested. Hospitalization is therefore warranted in these cases, even when initial symptoms appear to be mild.

Conflict of interest and financial support: none declared.