Respiratoire gevolgen van chloor en koolwaterstoffen

Slikken en stikken?

Een hand in rode handschoen houdt een chloortablet vast.
Nils L.M. van de Ven
Tom D. van Mierlo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3763
Abstract

Dames en Heren,

Inname of inademing van schoonmaakmiddelen door kinderen is een veelvoorkomende reden voor consultatie van een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Hoewel de incidentie is gedaald, onder meer dankzij kindveilige verpakkingen, zien de huisarts, SEH-arts en kinderarts toch met enige regelmaat nog patiënten die aan schadelijke stoffen zijn blootgesteld. In deze klinische les beschrijven wij twee patiënten die als gevolg daarvan respiratoire problemen kregen.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Diverse toxische stoffen kunnen respiratoire problemen veroorzaken, via verschillende pathofysiologische mechanismen. Wij bespreken in dit artikel de pathofysiologische gevolgen van inademing van schoonmaakmiddelen en inname van lampolie en geven aanwijzingen voor de opvang en behandeling van dergelijke intoxicaties.

Patiënt A, een 8-jarige jongen met een blanco voorgeschiedenis, vond een ton met chloortabletten toen hij buiten speelde bij het zwembad. Na opening van de ton ademde hij chloorgas in. Hierop werd hij binnen enkele minuten benauwd. Zijn ouders brachten hem bij de huisarts, die bij de benauwde jongen een zuurstofsaturatie van 88% mat. Daarop kreeg hij salbutamol – een β2-sympathicomimeticum – via een voorzetkamer toegediend en namen zijn ouders de patiënt mee naar de Spoedeisende Hulp.

Op de Spoedeisende Hulp zagen wij een heldere en alerte jongen die op aanspreken reageerde met knikken. De ademweg was vrij; de saturatie was 90% met een ademfrequentie van 25/min. Bij auscultatie constateerden we…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Kindergeneeskunde, Ede: N.L.M. van de Ven, BSc, coassistent; drs. T.D. van Mierlo, kinderarts.

Contact N.L.M. van de Ven (nilsvandeven@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nils L.M. van de Ven ICMJE-formulier
Tom D. van Mierlo ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties