Slaapklachten en slaperigheid overdag, een moeilijk in te schatten probleem

Klinische praktijk
J.B.A.M. Arends
L.P. Ooms
A.C. Declerck
B. van Sweden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1793-5

Dames en Heren,

Het inschatten van slaapklachten is vaak moeilijk voor de huisarts, vooral wanneer de patiënt ook over slaperigheid overdag en over moeheid klaagt. De meeste van deze problemen berusten niet op de klassieke organische hypersomniesyndromen zoals narcolepsie en slaapapnoe, waarover ook in dit tijdschrift voldoende informatie ter beschikking is.1 Toch kan via een goede samenwerking tussen de huisarts en een arts die gespecialiseerd is op het gebied van slaap-waakklachten het een en ander worden bereikt. Vele artsen zijn hiervan niet op de hoogte. Daarom willen wij met u een aantal patiënten bespreken bij wie het belang van een dergelijke samenwerking blijkt.

Patiënt A, een man van 44 jaar, was sinds november 1988 bekend wegens slaapklachten; hij had last van doorslaapproblemen en van slaperigheid overdag. Er speelde toen echtscheidingsproblematiek. Vooral de omgang met zijn kinderen in de adolescentie leverde moeilijkheden op. Omdat hij overdag niet fit was, kon…

Auteursinformatie

Kempenhaeghe, afd. Slaap-waakonderzoek, Postbus 61, 5590 AB Heeze.

Dr.J.B.A.M.Arends, dr.A.C.Declerck en dr.B.van Sweden, neurololen.

L.P.Ooms, huisarts te Tilburg.

Contact dr.J.B.A.M.Arends

Ook interessant

Reacties