Siliconen borstimplantaten en auto-immuunziekten

Onderzoek
Lisa Eurelings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3694

Waarom dit onderzoek?

Sinds 1962 worden siliconen borstimplantaten (SBI) op grote schaal toegepast voor borstvergrotingen en borstreconstructies. In tegenstelling tot de eerdere veronderstelling dat siliconen biologisch inert zouden zijn, zijn er nu aanwijzingen dat siliconen wel degelijk immunologische effecten teweeg kunnen brengen. Epidemiologische studies naar een verband tussen SBI en…

Auteursinformatie

Contact L. Eurelings (l.eurelings@ntvg.nl)

Auteur Belangenverstrengeling
Lisa Eurelings ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Cees
renckens

Hulde voor de redactie dat zij dit gammele onderzoek heeft voorgelegd aan drie experts, die steekhoudende bezwaren opperden tegen de conclusies van dit Israelische onderzoek. De patiëntenvereniging van vrouwen met siliconenprothesen claimt, daarin gesteund door een enkele medicus-sympathisant, dat veel systemische klachten kunnen worden toegeschreven aan de siliconen. Verzekeraars zijn al zo ver dat zij de explantaties bij dergelijke klachten betalen.

Aan de steekhoudende en ondermijnende commentaren van de drie experts zou ik er nog een willen toevoegen. In de lijst van auto-immuunziekten waarnaar werd gekeken stond ook ME/CVS vermeld en deze groep draagt flink bij aan de hazardrisco van 1,21%. Maar ME/CVS is helemaal geen auto-immuunziekte en hoort niet in dit onderzoek thuis. Verwijdering van deze 'diagnose' brengt het hazardrisico al terug tot 1,11%. Gevoegd bij de door de experts geuite bezwaren kan de conclusie alleen maar zijn dat het risico op de ontwikkeling van AI ziekten door siliconen erg klein en mogelijk non-existent is.

Cees Rencken, vrouwenarts n.p.