Shuntmeningitis: een herkenbaar klinisch beeld?

Klinische praktijk
M.O. Hoekstra
T.M. Hoorntje
W.M.C. van Aalderen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:473-5

Zie ook het artikel op bl. 475.

Dames en Heren,

Bij ongeveer 1‰ van de pasgeborenen wordt een shunt aangelegd tussen een laterale hersenventrikel en de buikholte of het rechter atrium van het hart om de hydrocefalus te ontlasten. De meest voorkomende complicaties van een dergelijke shunt zijn obstructie en infectie. Deze twee complicaties komen nogal eens tegelijkertijd voor.12 Meningitis bij kinderen met een ventriculoperitoneale of een ventriculoatriale shunt is een ernstige aandoening; de literatuur vermeldt een letaliteit van 34.3 De incidentie van shuntmeningitis wordt opgegeven tussen de 10 en 30.45 Meer dan de helft van de infecties treedt op binnen 15 dagen na het inbrengen van het shuntsysteem.6

Opvallend is de variatie van symptomen waarmee shuntmeningitis tot uiting kan komen. Enerzijds kan er sprake zijn van een fulminante ventriculitis met sepsis,3 anderzijds moet bij ieder ziek kind met een shunt de diagnose…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

M.O.Hoekstra, assistent-geneeskundige; T.M.Hoorntje en W.M.C.

van Aalderen, kinderartsen.

Contact M.0.Hoekstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties