'Severe acute respiratory syndrome' (SARS) in perspectief

Opinie
H.L. Zaaijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:846-8
Abstract

De acute ernstige virale respiratoire infectieziekte ‘severe acute respiratory syndrome’ (SARS) komt momenteel bijna dagelijks in het nieuws. Het ziektebeeld is inmiddels nauwkeurig omschreven: na een incubatietijd van 2 tot 10 dagen krijgt de patiënt koorts, even-tueel gepaard gaand met malaise, hoofd- en spierpijn en soms diarree. Er zijn in de regel geen tekenen van een infectie van de bovenste luchtweg. 3 tot 7 dagen na het begin van de ziekte openbaart zich een aandoening van de lagere luchtwegen: dyspnoe, niet-productieve hoest en soms hypoxemie, hetgeen bij 10 tot 20 van de patiënten intubatie en beademing nodig maakt. Bij de meeste patiënten zijn er lymfocytopenie en een verhoogde serumactiviteit van lactaatdehydrogenase (LDH).

Het aantal gerapporteerde, waarschijnlijke gevallen van SARS bedroeg op 11 april 2890, waarvan 116 (4) met dodelijke afloop (tabel). Zowel in Hongkong als in Canada traden vrijwel alle sterfgevallen op bij mensen ouder dan 70 jaar…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Contact Dr.H.L.Zaaijer, arts-microbioloog (hans.zaaijer@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties