SES en sterfte door hart- en vaatziekten in Europa

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4330

In de afgelopen 25 jaar was er verspreid over Europa een sterke afname te zien in de mortaliteit door hart- en vaatziekten onder mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat constateren onderzoekers in hun artikel dat recent werd gepubliceerd in Heart.

In Europa overlijden jaarlijks ongeveer 4 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten, wat neerkomt op circa 45% van de totale sterfte. Dat deze mortaliteit over de jaren is afgenomen, was al bekend. In de huidige studie (Heart. 2019; online 22 augustus) is onderzocht of deze daling zich in…

Gerelateerde artikelen

Reacties