Serotonerg syndroom

Overzicht van literatuur en Lareb-meldingen
Stand van zaken
20-02-2019
Doris Verwijmeren, Naomi T. Jessurun, Walter A.J.J. Hermens, Madelon H. Butterhoff-Terlingen en Koen P. Grootens
Aanvaard op 22-12-2018.
Gepubliceerd op 20-02-2019.
In print verschenen in week 8 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3331