Septische artritis na injectietherapie in de schouder

Klinische praktijk
Marieke J.L. Brinkman
Ron L. Diercks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B180
Abstract

Dames en Heren,

Schouderklachten vormen een veelvoorkomend probleem in de 1e-lijnsgezondheidszorg. Een huisarts ziet in een standaardpraktijk (2350 patiënten) per 2 weken 1 tot 2 nieuwe patiënten met deze klachten.1,2 De meeste zijn relatief onschuldig, hoewel ze in de acute fase het dagelijks functioneren en de nachtrust van de patiënt erg kunnen verstoren. De herziene NHG-standaard `Schouderklachten´ (oktober 2008) geeft stapsgewijze richtlijnen voor de behandeling, waarbij lokale injectie met een corticosteroïd een van de stappen is.1 Na deze injectie kan de pijn op korte termijn verminderen. De huisarts geeft bij 1 op de 5 patiënten met schouderklachten een injectie in de schouder.2 Aan de hand van de volgende 4 casussen willen wij laten zien dat dit tot ernstige complicaties kan leiden.

Patiënt A was een 61-jarige man met psoriasis en hemochromatose in de voorgeschiedenis. De huisarts gaf hem in verband met een subacromiaal ‘impingement’-syndroom een subacromiale injectie…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Orthopedie, Groningen.

Drs. M.J.L. Brinkman, arts in opleiding tot sportarts; R.L. Diercks, orthopedisch chirurg.

Contact drs. M.J.L. Brinkman (mjlbrinkman@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 december 2008

Ook interessant

Reacties