Eerste Nederlandse ervaringen

Selectieve foeticide door navelstrengcoagulatie bij afwijkende monochoriale meerlingen

Onderzoek
Merel R. Gouverneur
Frans J.C.M. Klumper
Enrico Lopriore
Frank P.H.A. Vandenbussche
Dick Oepkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B111
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de eerste Nederlandse resultaten van selectieve foeticide door navelstrengcoagulatie bij gecompliceerde monochoriale meerlingzwangerschappen.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

In de periode juni 2000-januari 2007 werden 54 zwangeren met een gecompliceerde monochoriale meerlingzwangerschap geïncludeerd, bij wie selectieve foeticide middels navelstrengcoagulatie werd verricht. Indicaties waren: ‘twin reversed arterial perfusion’-sequentie (n = 18), tweelingtransfusiesyndroom (n = 12), discordante groei (n = 4) en discordante anomalie (n = 20). De behandeling vond plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum. De zwangeren werden uit heel Nederland verwezen.

Resultaten

De mediane zwangerschapsduur bij de behandeling was 18 weken en bij de geboorte 37 weken. Van de in totaal 56 beoogde overlevende foetussen waren 41 (73%) in leven 28 dagen na de geboorte.

Conclusie

De Nederlandse resultaten van selectieve foeticide door navelstrengcoagulatie bij gecompliceerde monochoriale meerlingzwangerschappen waren vergelijkbaar met recente resultaten van gespecialiseerde centra in het buitenland.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Verloskunde: M.R. Gouverneur, medisch student; drs. F.J.C.M. Klumper, dr. F.P.H.A. Vandenbussche en dr. D. Oepkes, gynaecologen.

Afd. Neonatologie: dr. E. Lopriore, neonatoloog.

Contact dr. D. Oepkes (d.oepkes@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties