Minimaal invasieve intra-uteriene chirurgische behandeling bij vier monochoriale tweelingzwangerschappen gecompliceerd door een acardiacus

Klinische praktijk
F.P.H.A. Vandenbussche
J.A. Deprest
F.J.C.M. Klumper
W.V.A. Vandenbroucke
K.M. Sollie
H.H.H. Kanhai
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:931-6
Abstract

Samenvatting

Een acardiacus is een ernstig misvormde foetus zonder functioneel hart, wiens bloedstroom onderhouden wordt via placentaire anastomosen met de andere, normaal ontwikkelde, tweelinghelft. Deze andere foetus, de zogenaamde ‘pump twin’, wordt hierdoor vaak ernstig cardiaal belast. Bij 4 zwangeren van respectievelijk 28, 32, 32 en 37 jaar werd intra-uterien met minimaal invasieve laparoscopische chirurgische technieken de navelstreng van de acardiacus gecoaguleerd. Bij de eerste 2 zwangerschappen werd daarbij vóór 20 weken electief ingegrepen met endoscopisch geleide fotocoagulatie. Bij de 2 andere zwangerschappen werd ingegrepen omdat er tekenen van cardiale decompensatie waren bij de pump twin. Hierbij werd echoscopisch geleide bipolaire forcipale coagulatie gebruikt en deze ingrepen vonden plaats bij 23 en 28 weken. Van de 4 zwangerschappen eindigden de 1e en de 4e met de aterme geboorte van een gezonde zuigeling. Bij de 2 andere zwangerschappen trad foetale sterfte op, waarschijnlijk als gevolg van verstrengeling tussen de navelstreng van de acardiacus en die van de pump twin. In monoamniotische zwangerschappen, maar ook in sommige diamniotische met anhydramnion bij de acardiacus en zeer nabijgelegen navelstrenginserties, vormt verstrengeling van de navelstrengen een belangrijke bedreiging voor het leven van de pump twin. Coagulatie van de navelstreng van de acardiacus blijkt dan niet voldoende te zijn, deze navelstreng moet ook worden doorgeknipt.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Obstetrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.F.P.H.A.Vandenbussche, F.J.C.M.Klumper en prof.dr.H.H.H.Kanhai, gynaecologen.

Universitair Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Leuven, België.

Prof.dr.J.A.Deprest, gynaecoloog.

Leyenburg Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Den Haag.

Mw.W.V.A.Vandenbroucke, gynaecoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie, Groningen.

Mw.K.M.Sollie, gynaecoloog.

Contact dr.F.P.H.A.Vandenbussche (frank.vandenbussche@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties