Seksuele overdracht van hepatitis C bij homoseksuele mannen

Klinische praktijk
Th.A. Ruys
J.G. den Hollander
M.G.H.M. Beld
M.E. van der Ende
J.T.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2309-12
Abstract

Dames en Heren,

Een infectie met het hepatitis-C-virus (HCV) wordt vooral in verband gebracht met bloed-bloedcontact, bijvoorbeeld door intraveneus drugsgebruik, een prikaccident of toediening van besmet bloed of bloedproducten in het verleden.1 Dat HCV ook seksueel overdraagbaar is, werd overtuigend aangetoond,2 maar hoe vaak dit gebeurt, is minder duidelijk. In studies bij monogame partners van personen met een HCV-infectie wordt zelden of nooit seksuele overdracht aangetoond.3 Onderzoek naar het vóórkomen van HCV-infecties bij prostituees en bezoekers van geslachtsziektepoliklinieken lijkt erop te wijzen dat seksuele overdracht regelmatig voorkomt.4 Onder homoseksuele mannen is de prevalentie van HCV-infectie vaak verhoogd.5 In de meeste studies echter blijkt homoseksueel contact geen belangrijke risicofactor te zijn wanneer wordt gecorrigeerd voor intraveneus drugsgebruik.6 Sommige studies suggereren dat een HIV-co-infectie gepaard gaat met een verhoogd risico op seksuele overdracht van HCV,7 maar bij monogame heteroseksuele paren werd geen verhoogd risico gevonden…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Nationaal AIDS Therapie Evaluatie Centrum (NATEC) en International Antiviral Therapy and Evaluation Center (IATEC): hr.Th.A. Ruys, internist.

Afd. Medische Microbiologie, onderafd. Klinische Virologie: dr. M.G.H.M.Beld, moleculair viroloog.

Afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en AIDS: hr.dr.J.T.M.van der Meer, internist-infectioloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, sectie Infectieziekten, Rotterdam.

Hr.dr.J.G.den Hollander, assistent-geneeskundige; mw.dr.M.E.van der Ende, internist.

Contact hr.Th.A.Ruys (t.ruys@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties