Seksueel overdraagbare aandoeningen bij allochtone bevolkingsgroepen; een oriënterend onderzoek

Onderzoek
M.J.W. van de Laar
M.P.M. Sleutjes
C.A. Postema
H.P.A. van de Water
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1542-7
Abstract

Samenvatting

In dit oriënterend onderzoek werd nagegaan wat het aandeel is van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse bevolkingsgroepen in de groep patiënten met seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en of er aanwijzingen zijn voor mogelijke veranderingen in de tijd. Hiertoe werd de registratie van de niet-curatieve SOA-bestrijding over de jaren 1986-1989 bestudeerd. Deze registratie wordt uitgevoerd door sociaal-verpleegkundigen werkzaam in de infectieziektenbestrijding en bevat achtergrondgegevens over patiënten met een SOA-diagnose. De allochtone bevolkingsgroepen leken oververtegenwoordigd te zijn in de groep patiënten met SOA en dit aandeel was in de periode 1986-1989 toegenomen van een achtste tot een vijfde deel van het totale SOA-bestand. De SOA-cijfers voor de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep waren hoog, ook na correctie voor bevolkingstoename en leeftijdsopbouw. Opvallend waren de hogere SOA-cijfers voor mannen, in het bijzonder voor de Turkse mannen. Bij allochtonen kwam relatief veel gonorroe voor en met name veel therapie-resistente gonorroe. Het aandeel van Turkse mannen (en ook van prostituées) hierin was hoog. Dit verkennende onderzoek geeft aan dat nader onderzoek is gewenst teneinde meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van SOA bij allochtonen, ook met betrekking tot een eventueel vergroot risico op een HIV-infectie.

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO, Leiden.

Mw.ir.M.J.W.van de Laar, epidemioloog; dr.H.P.A.van de Water, sociaal-geneeskundige.

SOA Stichting, Utrecht.

Drs.M.P.M.Sleutjes, beleidsmedewerker.

Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, afd. Infectieziekten, Rijswijk.

C.A.Postema, geneeskundige inspecteur.

Contact mw.ir.M.J.W.van de Laar, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Centrum voor Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties