Seksueel misbruik van kinderen: hulpverlening door de huisarts aan personen die seksueel misbruikt zijn of worden en aan hun omgeving

Klinische praktijk
C.K. Jonker-de Putter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2449-52

Zie ook de artikelen op bl. 2453 en 2467.

Dames en Heren,

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 15 van alle meisjes beneden de leeftijd van 16 jaar seksueel misbruikt is door familieleden of huisgenoten en ruim 24 door anderen dan verwanten, nog afgezien van het aantal meisjes dat gedwongen is tot seksualiteit met vriendjes en jongens met wie zij een avondje uit waren geweest. In 99 van de gevallen waren de daders mannen.12

Wat betreft seksueel misbruik van jongens zijn nog geen betrouwbare cijfers bekend. Onder hen zou het percentage seksueel misbruikten schommelen tussen 4 en 10. De daders zouden in ruim 80 van de gevallen mannen zijn.34

Onder seksueel misbruik van kinderen wordt verstaan: seksuele contacten die plaatsvinden met een kind jonger dan 16 jaar, tegen zijn zin of zonder dat het kind het gevoel heeft of heeft gehad de seksuele contacten te…

Auteursinformatie

Frederik van Eeden Stichting, organisatie voor psychiatrische zorg, De Boelelaan 6-8, Postbus 75867, 1070 AW Amsterdam.

Mw.dr.C.K.Jonker-de Putter, seksuoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties