De huisarts en (seksueel) mishandelde kinderen

Opinie
J.P.C. Moors
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:6-3

Zie ook de artikelen op bl. 9, 12 en 14.

In 1962 beschreef Kempe c.s. het ”battered-child syndrome“.1 Dit had onder andere tot gevolg dat in Nederland in 1972 de bureaus vertrouwensarts inzake kindermishandeling werden opgericht. Mede hierdoor wordt kindermishandeling vaker gesignaleerd. Toch heeft het nog lang geduurd voordat onderkend werd dat ook seksuele kindermishandeling op betrekkelijk grote schaal voorkomt. Vennix stelde bij een retrospectief onderzoek in 1983 vast dat 8,8 van de ondervraagde vrouwen en 2,3 van de mannen seksueel misbruik in het gezin heeft meegemaakt.2 Ensink et al. vonden, ook in 1983, dat 10 van de door hen ondervraagde vrouwen seksueel misbruikt is.3 Volgens Pieterse is in de V.S. 10 van de letsels bij kinderen onder de vijf jaar het gevolg van mishandeling.4

Hoe deze cijfers in Nederland liggen, weten wij niet. Maar de vertrouwensartsen voor kindermishandeling wijzen er steeds weer op…

Auteursinformatie

Dr.J.P.C.Moors, huisarts, Debussylaan 3, 5242 HH Rosmalen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties