Incest en "de sterke arm"

Opinie
Anneke S.C. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:9-2

Zie ook de artikelen op bl.6, 12en14.

Inleiding

Kindermishandeling en seksuele kindermishandeling binnen het gezin (in dit artikel incest) worden in één adem genoemd. Dat gebeurt geheel ten onrechte, want het onderscheid tussen beide verschijnselen is zo wezenlijk, dat dat consequenties heeft voor de aanpak ervan.

In het Algemeen Dagblad van 10 juli 1985 lees ik dat de bureaus vertrouwensarts inzake kindermishandeling niet meer gefinancierd zullen worden door het ministerie van justitie, maar dat ze geheel zullen worden ondergebracht bij het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur. Men is namelijk tot de conclusie gekomen, dat in de praktijk het accent bij de aanpak van kindermishandeling meer is komen te liggen op hulpverlening dan op ingrijpen van de kant van justitie. De bureaus vertrouwensarts hebben echter niet alleen te maken met kindermishandeling, maar ook, in toenemende mate, met incest. In 1985 betreft 20 van het aantal meldingen bij…

Auteursinformatie

Gemeentepolitie, Postbus 264, 2801 CG 's-Gravenhage. Mr.A.S.C.Visser, commissaris, hoofd van de afdeling Jeugd- en Zedenzaken.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties