‘Sekseverschil in operatieteam gunstig voor patiënt’

Illustatie van twee wijsvingers met daartussen een vonk
Rosie Sikkel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5616

artikel

Als de chirurg bij een non-cardiale operatie een andere sekse heeft dan de anesthesist, heeft hun patiënt in het jaar na de operatie mogelijk een lager overlijdensrisico. Dat schrijven Canadese onderzoekers naar aanleiding van een retrospectief cohortonderzoek (Ann Surg. 2023; Online 4 oktober). De overlevingskans leek vooral te verbeteren als vrouwelijke chirurgen samenwerkten met mannelijke anesthesisten.

Bij een eerdere studie van dezelfde onderzoeksgroep onder patiënten die hartoperaties ondergingen, leken sekseverschillen binnen het artsenteam geen invloed te hebben op de 30-dagen mortaliteit en ziekenhuisligduur. Wel bleken patiënten die een coronaire-bypassoperatie (CABG) ondergingen langer in het ziekenhuis te liggen onder behandeling van mannelijk artsenteams. Welke invloed sekseverschillen binnen het artsenteam hebben op de mortaliteit van patiënten na specifiek non-cardiale operaties, was eerder nog niet bekend.

Om dat te onderzoeken, includeerden de Canadezen 541.209 patiënten die een non-cardiale operatie hadden ondergaan in de periode januari 2007-december 2017. Patiënten die een seksespecifieke operatie ondergingen werden geëxcludeerd. Van de geïncludeerde patiënten was 29,2% (158.084) geopereerd door een chirurg en anesthesist met een verschillende sekse.

Deze laatste patiëntengroep had relatief gezien een 5% lager risico om te overlijden binnen één jaar (‘adjusted hazard ratio (aHR): 0,95; 95%-BI: 0,91-0,99). Patiënten die geopereerd waren door een vrouwelijke chirurg en een mannelijke anesthesist hadden relatief gezien een 10% kleinere kans om binnen een jaar te overlijden dan patiënten die door alleen mannelijke artsen behandeld waren (aHR: 0,90; 95%-BI: 0,81-0,90).

Opvallend genoeg werden in een eerder gepubliceerde studie met een soortgelijke onderzoeksvraag tegenovergestelde resultaten gevonden. Zo kwam uit subgroepanalyse naar voren dat patiënten slechtere operatie-uitkomsten hadden onder behandeling van een vrouwelijke chirurg en een mannelijke anesthesist, en een verlaagd mortaliteitsrisico bij een mannelijke chirurg en een vrouwelijke anesthesist. In deze studie waren ook seksespecifieke operaties en patiënten met een cardiale operatie geïncludeerd. De onderzoekers vermoeden daarom dat de invloed van sekseverschillen onder artsen per specialisme verschilt.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties