Seinen op groen voor verkeersvliegers met diabetes mellitus type 1?

Onderzoek
E. Marelise W. Eekhoff
W. Richard J.A. Helsdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5477

Waarom dit onderzoek?

In de luchtvaart mag een verkeersvlieger met insuline-afhankelijke diabetes mellitus (IDDM) alleen vliegen bij ≤ 1% kans op zogenoemde ‘incapacitatie’ van de piloot (dat wil zeggen: de piloot is tijdelijk niet in staat te vliegen) door glykemische ontregeling. Door nieuwe typen insuline, nieuwe toedieningsvormen en technieken om…

Auteursinformatie

Contact E.M.W. Eekhoff (emw.eekhoff@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
E. Marelise W. Eekhoff ICMJE-formulier
W. Richard J.A. Helsdingen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties