Alle seinen op groen

Piloten met diabetes mellitus

Een kind verkleed als piloot.
E. Marelise W. Eekhoff
Erik Serné
Harold W. de Valk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6488
Abstract

Samenvatting

In dit artikel schetsen wij de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat mensen met insuline-afhankelijke diabetes mellitus beroepsmatig een voertuig kunnen besturen. Dankzij de moderne diabeteszorg, innovatieve monitoring en goede begeleiding is het deze mensen in Nederland onder bepaalde omstandigheden toegestaan om te werken als bestuurder van een trein, schip, tram, metro en bus. Opvallend genoeg geldt dat nog niet voor het beroep van piloot. In Engeland is echter een beproefd protocol ontwikkeld dat het mogelijk heeft gemaakt om geselecteerde piloten met insuline-afhankelijke diabetes veilig en verantwoord te laten vliegen. Dit protocol wordt al in meerdere Europese landen en daarbuiten toegepast. Introductie van dit vliegprotocol in Nederland zou een goede en verantwoorde stap vooruit zijn.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. E.M.W. Eekhoff, internist-endocrinoloog; dr. E. Serné, internist. UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht: dr. H.W. de Valk, internist-endocrinoloog.

Contact E.M.W. Eekhoff (emw.eekhoff@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Bijdragen aan dit artikel werden geleverd door instanties die betrokken zijn bij de diverse vervoersbedrijven en door Richard Helsdingen, piloot, die tevens waardevol commentaar op het manuscript heeft geleverd. Ook de leden van de Aeromedische Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde hebben waardevol commentaar geleverd.

Auteur Belangenverstrengeling
E. Marelise W. Eekhoff ICMJE-formulier
Erik Serné ICMJE-formulier
Harold W. de Valk ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties