Kunstpancreas voor geautomatiseerde glucoseregulatie

Klinische praktijk
Helga Blauw
Arianne C. van Bon
J.H. (Hans) de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6926
Abstract

Samenvatting

Een strikte glucoseregulering is belangrijk voor patiënten met diabetes mellitus om complicaties te voorkomen. Voor veel patiënten is het moeilijk om de aanbevolen HbA1c-waarde te halen. Hierbij speelt de kans op hypoglykemie een belangrijke rol. Met de kunstpancreas wordt de glucoseregulatie geautomatiseerd. Hierdoor zijn verbeterde glucosewaarden mogelijk zonder een toename van hypoglykemieën. Op basis van continue glucosemeting wordt de benodigde hoeveelheid insuline uitgerekend en toegediend. Hiermee wordt een groot deel van de behandeling overgenomen van de patiënt. Verschillende onderzoeksgroepen werken aan het geschikt maken van deze techniek voor gebruik in de thuissituatie. De verwachting is dat de kunstpancreas binnen afzienbare tijd beschikbaar zal zijn. De effectiviteit en veiligheid zullen echter nog in langetermijnstudies onderzocht moeten worden. Een groot deel van de insulineafhankelijke diabetespatiënten zou in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling.

Auteursinformatie

AMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

H. Blauw, MSc (tevens: Inreda Diabetic), technisch geneeskundige; dr. J.H. de Vries, internist-endocrinoloog.

Rijnstate, afd. Interne Geneeskunde, Arnhem.

Drs. A.C. van Bon, internist-endocrinoloog.

Contact H. Blauw, MSc (h.blauw@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6926; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 23 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Helga Blauw ICMJE-formulier
Arianne C. van Bon ICMJE-formulier
J.H. (Hans) de Vries ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties