Screening op longkanker: vergelijking van lagedosis-spiraal-CT-scan en conventionele thoraxröntgenfoto

Nieuws
J.W.K. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2216

Bij longkanker zijn de kansen op langdurige overleving het grootst indien resectie in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt. Desalniettemin kon in het verleden in gerandomiseerde onderzoeken geen overlevingswinst na screening op longkanker aangetoond worden, wanneer men gebruikmaakte van de thoraxfoto, sputumonderzoek of een combinatie hiervan.

Henschke et al. onderzochten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties