Screenen op longkanker met de multidetector-CT: voorlopig nog af te raden

Opinie
R.J. van Klaveren
M. Oudkerk
W.P.Th.M. Mali
H.J. de Koning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:125-8
Abstract

Enige tijd geleden werden de resultaten van het ‘Early lung cancer action program’ (ELCAP) beschreven.1 ELCAP betreft een cohort van 31.567 zware rokers en ex-rokers die jaarlijks lagedosis-CT ondergingen in het kader van een screeningsprogramma voor longkanker. De conclusies van het onderzoek waren verbazingwekkend. Voor het eerst werd er melding gemaakt van een 10-jaarsoverleving van maar liefst 88 voor histologisch bewezen en invasief groeiende vormen van stadium I-longkanker, die waren ontdekt tijdens de eerste twee screeningsronden van de ELCAP-studie. Ter vergelijking: op dit moment is de 5-jaarsoverleving voor deze gunstigste groep longkankerpatiënten slechts 60-70.2

De boodschap van dat artikel is dat screening op longkanker met behulp van lagedosis-CT longkanker kan genezen en dat daarom CT-screening op longkanker gerechtvaardigd is.3 Niet lang daarna werd een hele andere boodschap afgegeven.4 Longkankerscreening met behulp van lagedosis-CT zou leiden tot de detectie van veel meer gevallen van longkanker en tot…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Afd. Longziekten: hr.dr.R.J.van Klaveren, longarts.

Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg: hr.dr.H.J.de Koning, arts-epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Radiologie, Groningen.

Hr.prof.dr.M.Oudkerk, radioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiologie, Utrecht.

Hr.prof.dr.W.P.Th.M.Mali, radioloog.

Contact hr.dr.R.J.van Klaveren (r.j.vanklaveren@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties