Longkankerscreening met CT-onderzoek: een goed idee?

Opinie
A.A.J. (Arthur) Smit
Arifa Moons-Pasic
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3960
Abstract

In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 10.000 personen aan longkanker. Het is daarmee de vorm van kanker met de hoogste mortaliteit. Op het moment van diagnose heeft al circa 80% van de patiënten een gevorderd stadium, waardoor de algehele 5-jaarsoverleving rond de 15% bedraagt. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan de 5-jaarsoverleving met behandeling daarentegen meer dan 70% bedragen (http://www.oncoline.nl/files/richtlijn_pdf/799/Niet-kleincellig%20longcarcinoom%202.0.pdf).

Screening van een risicopopulatie kan leiden tot het ontdekken van longkanker in een vroege fase en tijdige behandeling ervan kan resulteren in lagere mortaliteit. Tot op heden was er geen bewijs voor deze hypothese. Echter, een recente studie in The New England Journal of Medicine, waarvan een beknopte bewerking in dit tijdschrift, toont aan dat screening van risicopatiënten op longkanker met behulp van laag stralingsgedoseerd CT-onderzoek, vergeleken met screening met een conventionele röntgenfoto van de thorax, leidt tot een reductie van het risico op…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Longziekten, Amsterdam.

Dr. A.A.J. Smit en dr. A. Moons-Pasic, longartsen.

Contact A.A.J. Smit (A.A.J.Smit@olvg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 augustus 2011

Effecten van longkankerscreening met behulp van CT
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties