Screening op dementie bij eerstegeneratiemigranten

Klinische les
31-03-2021
Irene E. van de Vorst, J.P.C.M. (Jos) van Campen, Eric P. Moll van Charante, B.A. (Ben) Schmand en Miriam Goudsmit

Dames en Heren,

De komende jaren zal het aantal oudere eerstegeneratiemigranten sterk toenemen. Bij deze ouderen is het lastig om de diagnose ‘dementie’ te stellen. Een van de redenen hiervoor is dat gangbare screeningsinstrumenten om cognitieve stoornissen vast te stellen, niet altijd bruikbaar zijn. In dit artikel bespreken wij geschikte instrumenten om het vermoeden van dementie bij deze ouderen te staven.

Screening of dementia in first generation migrants

The number of patients with dementia is increasing over time. There is evidence that the prevalence in ethnic minority groups is even higher. Diagnosing dementia in first generation non-western migrants is often difficult due to language and cultural barriers, low education, and illiteracy. In this article we recommend the use of two validated screening tools (the RUDAS, Rowland Universal Dementia assessment scale and the IQCODE, Informant Questionnaire of Cognitive Decline in the elderly) elucidated by two case descriptions.

Conflict of interest and financial support: potential conflicts of interest have been reported for this article. ICMJE forms provided by the authors are available online along with the full text of this article.