Screening op coeliakie voorlopig niet aangewezen

Opinie
W.J. Thijs
J.H. Kleibeuker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:797-3
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 801 en 821.

Coeliakie is een aandoening waarbij er een permanente intolerantie is voor gluten en die gepaard gaat met specifieke histologische afwijkingen.1 2 Het klassieke klinische beeld van coeliakie is dat van een cachectische patiënt met steatorroe, anemie, multipele deficiënties en hypoalbuminemie als gevolg van een ernstige, gegeneraliseerde malabsorptie. Tegenwoordig presenteert de patiënt met coeliakie zich echter meestal met veel lichtere symptomen en verschijnselen, zoals ijzergebrekanemie, osteoporose, infertiliteit en aspecifieke buikklachten, zoals passend bij het prikkelbaredarmsyndroom.3 4 Daarnaast heeft een aanzienlijk aantal patiënten met coeliakie weinig tot geen klachten en zij zoeken dus geen medische hulp daarvoor. Bij sommige groepen personen wordt een verhoogde prevalentie van coeliakie gevonden, bijvoorbeeld bij eerstegraadsfamilieleden van coeliakiepatiënten, patiënten met diabetes mellitus type 1 en patiënten met downsyndroom.5-7 De vraag in dit artikel is of screening op coeliakie zou moeten worden ingevoerd.

De diagnose…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Hr.W.J.Thijs, assistent-geneeskundige (thans: maag-darm-leverarts, Scheperziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Emmen); hr.prof.dr.J.H.Kleibeuker, maag-darm-leverarts.

Contact hr.prof.dr.J.H.Kleibeuker (j.h.kleibeuker@int.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties