Screenende colonoscopie bij 70-plussers?

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3192

Amerikaanse gastro-enterologen denken dat preventieve endoscopieën bij ouderen de incidentie van colorectaal carcinoom iets kan verlagen. Of dit ook echt zinvol is, valt te bezien (Ann Intern Med. 2016; online 27 september).

De onderzoekers van Harvard gebruikten de database van Medicare-patiënten om te berekenen wat het effect was…

Ook interessant

Reacties