Periodiek colonoscopisch onderzoek bij personen met een belaste familieanamnese voor colorectaal carcinoom

Klinische praktijk
H.F.A. Vasen
F.M. Nagengast
G. Griffioen
J.H. Kleibeuker
F.H. Menko
B.G. Taal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1211-4
Abstract

Samenvatting

- Personen met een eerstegraadsfamilielid met colorectaal carcinoom dat is vastgesteld vóór de leeftijd van 45 jaar of 2 eerstegraadsfamilieleden met colorectaal carcinoom hebben een verhoogd risico eveneens een colorectaal carcinoom te ontwikkelen (relatief risico: 4-6 ten opzichte van personen zonder verwanten met colorectaal carcinoom).

- Op grond van de berekende sterfte als gevolg van colorectaal carcinoom in de leeftijdsklasse van 50-70 jaar (sterfte: 2,06-3,09), die groter is dan de sterfte van ruim 1 als gevolg van mammacarcinoom, lijkt periodiek onderzoek van deze risicogroep gerechtvaardigd.

- Periodiek colononderzoek zou kunnen plaatsvinden door middel van colonoscopie met een frequentie van 1 maal per 5 jaar vanaf 45-50-jarige leeftijd.

- De omvang van de doelgroep in Nederland schatten wij op circa 10.000 personen.

- Prospectieve onderzoeken zijn nodig om de kosteneffectiviteit van een dergelijk screeningsprogramma te onderzoeken.

Auteursinformatie

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren, p/a Leids Universitair Medisch Centrum, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Academisch Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen.

Dr.F.M.Nagengast, gastro-enteroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Leiden.

Dr.G.Griffioen, gastro-enteroloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Groningen.

Prof.dr.J.H.Kleibeuker, gastro-enteroloog.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Klinische Genetica en Antropogenetica, Amsterdam.

Dr.F.H.Menko, klinisch geneticus.

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Gastro-enterologie, Amsterdam.

Mw.dr.B.G.Taal, internist.

Contact Dr.H.F.A.Vasen, internist (nfdht@xs4all.nl)

Verantwoording

Namens de werkgroep Hereditair non-polyposis-colon-rectumcarcinoom.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties