Scoresysteem voor schatten van kortetermijnprognose van acute bloedingen hoog in het maag-darmkanaal

Nieuws
A.J.F.A. Kerst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2590

Na opname wegens een bloeding hoog in het maag-darmkanaal zou men snel een inschatting van de prognose willen maken om zo een onnodig langdurige ziekenhuisopname te kunnen vermijden. Daartoe zijn al verschillende prognostische modellen met klinische en endoscopische graadmeters en laboratoriumparameters ontwikkeld. Deze zijn echter geen van alle algemeen geaccepteerd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties