Oude en nieuwe scoresystemen voor het schatten van cardiovasculaire risico's: beperkingen in de validiteit, de precisie en de homogeniteit van de risicocategorieën

Klinische praktijk
Y.M. Smulders
A.M.W. Spijkerman
P.J. Kostense
L.M. Bouter
C.D.A. Stehouwer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2480-4
Abstract

Samenvatting

- Scoresystemen voor het beoordelen van cardiovasculair risico worden in toenemende mate gebruikt voor het selecteren van patiënten voor primaire preventie.

- De kwaliteit van de risicoscoresystemen wordt echter verminderd door: (a) externe invaliditeit, die deels gecompenseerd kan worden door rekalibratie van de score, (b) imprecisie van het risicoscoremodel, die zichtbaar is in de brede betrouwbaarheidsintervallen van de risicoschattingen, (c) heterogeniteit van de risicocategorieën, die het gevolg is van aselecte verspreiding van bekende en onbekende risicofactoren die niet zijn opgenomen in het scoresysteem.

- De gebruikelijke Framingham-risicoscore heeft als beperkingen imprecisie en aanzienlijke heterogeniteit van risicocategorieën.

- Het recent gepubliceerde SCORE-risicomodel is waarschijnlijk preciezer, maar heeft ook geen homogene risicocategorieën.

- Ter voorkoming van onderbehandeling van patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, zou de gebruikelijke drempel om te beginnen met primaire preventie verlaagd moeten worden.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: hr.dr.Y.M. Smulders en hr.prof.dr. C.D.A.Stehouwer (thans: Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht), internisten.

Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO): mw.dr.A.M.W.Spijkerman en hr.prof.dr.L.M.Bouter, epidemiologen; hr.dr.P.J.Kostense, biostatisticus.

Contact hr.dr.Y.M.Smulders (y.smulders@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties