Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO)

Evaluatie van nieuwe risicomarkers voor coronaire hartziekte*

Onderzoek
Maarten J.G. Leening
Maryam Kavousi
Ewout W. Steyerberg
Albert Hofman
Moniek P.M. de Maat
Matthijs Oudkerk
Aad van der Lugt
Anton H. van den Meiracker
Jacqueline C.M. Witteman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6123
Abstract

Samenvatting

Doel

Het evalueren van de waarde van een aantal nieuwe risicomarkers voor de verbetering van de risicoclassificatie van coronaire hartziekte bij asymptomatische personen.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek van de algemene bevolking in Rotterdam (het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek).

Methode

Gegevens werden verzameld van metingen verricht in de periode 1997-2001 bij 5933 personen die vrij waren van coronaire hartziekte (40,6% man; gemiddelde leeftijd: 69,1 jaar). Wij onderzochten de voorspellende waarde van de volgende 12 nieuwe risicomarkers voor het optreden van coronaire hartziekte: N-terminaal pro-breinnatriuretisch peptide (NT-proBNP), antigeen tegen von Willebrand-factor, fibrinogeen, chronische nierziekte, leukocytenaantal, C-reactieve proteïne, homocysteïne, urinezuur, coronaire calcium(CAC)-score middels CT, intima-mediadikte van de A. carotis, perifeer vaatlijden en aortale polsgolfsnelheid. De voorspellende waarde werd vastgesteld door een nieuwe marker toe te voegen aan een predictiemodel dat was gebaseerd op klassieke cardiovasculaire risicofactoren.

Resultaten

Het onderscheidend vermogen nam het sterkste toe door toevoeging van de CAC-score. Hierdoor werd netto 23,5% van de personen die coronaire hartziekte ontwikkelde naar een hogere risicocategorie gereclassificeerd, maar ook 4,2% van de personen die geen coronaire hartziekte ontwikkelde. Dit resulteerde in een ‘net reclassification improvement’ (NRI) van 0,193. Na de CAC-score gaf NT-proBNP de sterkste verbetering van de risicoclassificatie (NRI: 0,076). De overige nieuwe markers gaven minimale verbeteringen in de risicovoorspellingen.

Conclusie

De classificatie van het risico op coronaire hartziekte verbeterde het meest na toevoeging van de CAC-score aan het predictiemodel. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen of de verbeterde risicovoorspellingen daadwerkelijk resulteren in effectievere preventie van cardiovasculaire ziekte tegen verantwoorde kosten en inspanningen.

Auteursinformatie

*De resultaten van dit onderzoek zijn eerder gepubliceerd in Annals of Internal Medicine (2012;156:438-444) met als titel ‘Evaluation of newer risk markers for coronary heart disease risk classification: a cohort study’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Epidemiologie: drs. M.J.G. Leening, MSc, arts-epidemioloog (tevens: afd. Cardiologie); drs. M. Kavousi, MSc, en prof.dr. A. Hofman, arts-epidemiologen; prof.dr. J.C.M. Witteman, epidemioloog.

Centrum voor Medische Besliskunde, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg: prof.dr. E.W. Steyerberg, medisch besliskundige.

Afd. Hematologie: dr. M.P.M. de Maat, biochemicus.

Afd. Radiologie: prof.dr. A. van der Lugt, radioloog.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr. A.H. van den Meiracker, internist-vasculair geneeskundige.

Rijksuniversiteit Groningen/UMCG, Center for Medical Imaging – North East Netherlands, Groningen.

Prof.dr. M. Oudkerk, radioloog.

Contact drs. M.J.G. Leening, MSc (m.leening@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Drs. M.J.G. Leening, MSc en drs. M. Kavousi, MSc droegen evenveel bij aan de totstandkoming van dit artikel.
De huisartsen en apothekers van Ommoord droegen bij aan het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek. Dr. Suzette E. Elias-Smale, dr. Joost H.W. Rutten, dr. Rozemarijn Vliegenthart, drs. Germaine C. Verwoert MSc, prof.dr. Gabriel P. Krestin, prof.dr. Frank W.G. Leebeek, dr. Francesco U.S. Mattace-Raso en prof.dr. Jan Lindemans droegen bij aan het oorspronkelijke manuscript waarop dit artikel is gebaseerd.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6123; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door beurzen van NWO en ZonMw (Vici 918.76.619; ZonMw 80-82500-98-10208), de Hartstichting (2003B179; 2007B159), het Netherlands Consortium for Healthy Ageing (NCHA) en de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO, ‘the Rotterdam Study’) wordt ondersteund door het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam, ZonMw, het Research Institute for Diseases in the Elderly (RIDE), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Europese Commissie (DG XII) en de gemeente Rotterdam.
Aanvaard op 21 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten J.G. Leening ICMJE-formulier
Maryam Kavousi ICMJE-formulier
Ewout W. Steyerberg ICMJE-formulier
Albert Hofman ICMJE-formulier
Moniek P.M. de Maat ICMJE-formulier
Matthijs Oudkerk ICMJE-formulier
Aad van der Lugt ICMJE-formulier
Anton H. van den Meiracker ICMJE-formulier
Jacqueline C.M. Witteman ICMJE-formulier
Coronaire calciumscores
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties