Coronaire calciumscores

Een panacee bij de predictie van hartinfarcten?
Commentaar
02-07-2013
Geert-Jan Geersing

Accurate voorspelling van toekomstige coronaire hartziekte is belangrijk, omdat bij patiënten met een verhoogd risico op coronaire hartziekte veel leed voorkómen kan worden door preventieve medicatie. Klassieke determinanten die dit risico bepalen zijn algemeen bekend, zoals verhoogde cholesterolwaardes en hoge bloeddruk. Predictie op basis van deze klassieke risicofactoren is echter niet accuraat genoeg, waardoor in het bijzonder bij vrouwen van middelbare leeftijd het risico te laag wordt ingeschat.1

Ook bij oudere patiënten is de predictie van coronaire hartziekte op basis van klassieke risicofactoren minder accuraat.2 Daardoor worstelen huisartsen dagelijks in de praktijk met een dilemma: enerzijds wil men niet grote groepen patiënten – vaak oudere patiënten – blootstellen aan een medicaliserende behandeling op grond van niet accuraat ingeschatte risico’s; anderzijds mist een ander deel van de patiënten – vaak jongere patiënten – de boot, omdat ten onrechte wordt ingeschat dat ze een laag ...