António Lobo Antunes (1942)

Schrijven voor een voet

Arko Oderwald
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B806

António Lobo Antunes werd in 1942 geboren in Lissabon. Zijn vader was neuroloog en vroeg hem op zijn 16e wat hij wilde worden. ‘Schrijver’, antwoordde António. Dus schreef zijn vader hem in als student geneeskunde. Niet erg democratisch, maar zoals mijn eigen vader altijd zei: als je niet weet wat je wilt worden, ga dan geneeskunde studeren. António’s broer werd zo neurochirurg en hijzelf psychiater.

Lobo Antunes is echter – achteraf – geenszins rancuneus over deze machtsgreep van zijn vader. Hij is van mening dat zijn wetenschappelijke opleiding hem behulpzaam is geweest in zijn schrijverschap. Aan het eind van zijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties