Jan Slauerhoff (1898-1936)

Ben ik traag omdat ik droef ben

Arko Oderwald
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B820

Jan Slauerhoff, geboren in 1898, verhuisde in 1916 van Leeuwarden naar Amsterdam voor zijn studie geneeskunde. Hij studeerde samen met Simon Vestdijk, die hij ook kende vanwege hun literaire ambities. Vestdijk studeerde wat trager, zodat Slauerhoff al 4jaar als arts werkte toen Vestdijk afstudeerde. Anders dan Vestdijk bleef Slauerhoff tot op het laatst van zijn leven werkzaam als dokter. ‘Mijn vak is medicus, dat ik bijhouden moet al oefen ik ’t niet altijd uit. De luxe schrijver, nog wel prozaschrijver van romans, te zijn, kan ik mij niet veroorloven! Ik kan niet kalm op een villa gaan zitten schrijven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties