Schrijven van het Hoofdbestuur der Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, d.d. 29 augustus 1922, aan het Bestuur der Rijksverzekeringsbank

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1503-4