Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan het Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1865;9:561-4