Schrijven van het Hoofdbestuur der Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, d.d. 8 juli 1922, aan het Bestuur der Rijksverzekeringbank

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1493-503