Schouderoperaties onder locoregionale anesthesie

Klinische praktijk
Claire Tilbury
Paulien M. van Kampen
Tom A.M.M. Offenberg
Tom Hogervorst
Pol E. Huijsmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3406
Abstract

Samenvatting

Een effectieve intra-operatieve anesthesie en peri-operatieve analgesie zijn belangrijke aspecten van de patiëntenzorg bij de orthopedische chirurgie. Artroscopische schouderoperaties met alleen locoregionale anesthesie, via een interscalenusblokkade, waarbij de patiënt ligt in zijligging, is in Nederland een nieuwe techniek. De combinatie van een interscalenusblokkade, zonder algehele anesthesie, en de zijligging voorziet in betere peri-operatieve condities voor de patiënt. Daarnaast biedt deze techniek voor deze operatietypes een betere pijnstilling, goede patiënttevredenheid en treden er minder complicaties dan bij algehele anesthesie.

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, locatie Sportlaan, Den Haag.

Afd. Orthopedie: drs. C.Tilbury, basisarts; dr. P.M. van Kampen, onderzoeker; dr. T. Hogervorst en drs. P.E. Huijsmans, orthopedisch chirurgen.

Afd. Anesthesie: drs. H.M.M. Offenberg, anesthesioloog.

Contact drs. C.Tilbury (clairetilbury@live.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties