Schizofreen en toch gelukkig

Schizofreen en toch gelukkig
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1683

Schizofrene patiënten ervaren na een eerste ziekte-episode duidelijke functionele beperkingen. Zij hebben bijvoorbeeld problemen met werken, studeren of met het huishouden. Ondanks dit alles zijn zij echter even gelukkig als geestelijk gezonde personen, zo doet Canadees onderzoek vermoeden in Schizophrenia Research (2012;141:98-103).

‘Er is weinig aandacht voor de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jannie
Harlaar

Ik ben heel ongelukkig met de terminologie die Lucas Mevius hanteert over patienten met schizofrenie.

Hij heeft het over mensen die schizofreen zijn: schizofrene patienten, schizofrene individuen. ook in de titel wordt deze (onjuiste) terminologie gehanteerd.

Op de website wordt deze groep zelfs aangegeven met illustraties van 2 tegengestelde emoties.

Mensen met schizofrenie zijn niet "schizofreen", hebben geen gespleten persoonlijkheid, waar deze term op duidt. Ze hebben een ziekte die op grond van achterhaalde inzichten schizofrenie wordt genoemd; het zij zo, maar noem ze geen schizofrene individuen, dat is beledigend.

Verder komt in het stukje ook de term "schizofrene episode" voor. Ik denk dat daarmee een psychotische episode wordt bedoeld. Beetje slordig!

 

Met vriendelijke groet,

 

Jannie Harlaar

arts GGZ