Schildwachtklierbiopsie bij melanoom: kritische vragen
Open

Commentaar
23-09-2002
O.E. Nieweg, A.M.M. Eggermont en B.B.R. Kroon

Er wordt al vele jaren gediscussieerd over de vraag wat er met de niet-suspecte lymfeklieren moet gebeuren bij patiënten die zich presenteren met een primair melanoom. Electieve (profylactische) lymfeklierdissectie is een optie en gaat uit van de hypothese dat het melanoom meestal sequentieel metastaseert, namelijk van de primaire tumor naar de regionale lymfeklieren en vervolgens naar andere locaties.

Het optreden van klinisch occulte metastasen in de lymfeklieren hangt af van de Breslow-dikte van de primaire afwijking en varieert van 0 tot 60 (gemiddeld 20). Electieve klierdissectie is niet de moeite waard bij melanomen dunner dan 1 mm, omdat er dan maar zelden sprake is van metastasering. Bij melanomen dikker dan 4 mm lijkt electieve klierdissectie ook niet zinvol, omdat de prognose dan veeleer zal worden bepaald door de hematogene metastasen waarvan bij deze patiënten vaak sprake is. Deze beide groepen patiënten hebben dus geen baat bij lymfeklierdissectie, maar staan wel bloot aan de ...